Kirkeuglen er Danmarks mindste og måske også mest charmerende ugle. Den er samtidig truet af udryddelse i Danmark. Derfor har en række parter sat sig for at redde kirkeuglen. Arbejdet kan du følge på denne side.

Arbejdet for at redde kirkeuglen som ynglefugl i Danmark er foranlediget af Vildtforvaltningsrådets kirkeuglegruppe med repræsentanter fra følgende foreninger og institutioner:

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dyrenes Beskyttelse
 • Danmarks Jægerforbund
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Landbrug & Fødevarer
 • Aalborg Zoo
 • Aarhus Universitet
 • Københavns Universitet

Projektet er støttet økonomisk af:

 • Miljøministeriet (1 mio. kr. 2022-2024)
 • Jægernes Naturfond
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Aalborg Zoo
 • Private donorer

Du kan støtte arbejdet for kirkeuglen ved at indbetale et frivilligt beløb til Aalborg Zoo via MobilePay på 30 91 20

Kirkeugleværter:
Folk, der er værter for ynglende kirkeugler, gør et stort arbejde for at gøre forholdene så gode som muligt for uglerne. En stor tak for dette arbejde.

Hent folder

Her kan du hente en folder om Kirkeuglen

"Kirkeuglen er truet"

Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening fortæller om kirkeuglen. Den er vores mindste ugle i Danmark, og den er truet fordi dens fødegrundlag er ved at forsvinde.